"Przyjaciel Szkoły"

Tytuł nadawany corocznie osobom  wybitnie zaangażowanym w życie szkoły,

wspierającym gimnazjum w sposób materialny i niematerialny, biorącym czynny udział w życiu szkoły.

 

 


Rok szkolny 20011-2012

   Pan   Mirosław  Karkowski

   Pani  Sylwia  Loba

  Pani  Sławomira Krok-Adamska

  Pani  Lucyna  Herzog

  Państwo  Katarzyna i Sylwester Kamyszek

  Państwo  Małgorzata i Włodzimierz Kruszelniccy

 


 

Rok szkolny 20012-2013

  Firma  LIDL POLSKA

  Cukiernia  "CAPRI"  w Pniewach

  Pani  Katarzyna Kozłowska

  Pani  Katarzyna  Knop

  Pan  Mirosław  Karkowski

  Pan  Waldemar  Łuczak

 


 

Rok szkolny 2013-2014

  Pan  Jan Wieła

  Pani  Agnieszka  Wieczorek

  Pan  Jacek  Rechenberg

   Państwo Lidia i Maciej Przybylscy

 

 


 

Rok szkolny 2014-2015

  Pani  Grażyna Biniak

   Pani  Irena Krym

  Pani  Daria Świątek

  Pani  Magdalena Popiołek

  Państwo Magdalena i Paweł Dziamscy

  Pani  Krystyna Kozłowska

  Pan  Jacek Rechenberg

 


 

Rok szkolny 2015-2016

  Pani  Joanna  Osik

        Pani  Katarzyna  Knop

  Pani  Anna  Berger

                                 Pani  Grażyna  Królik i KGW Wąsowo

 


 

Rok szkolny 2016-2017

  Pani  Agnieszka Sokalla

        Pan Sławomir Marciniak

  Pani  Justyna Matuszczak

  Pani  Urszula Śniechowska