Noemi Kokocińska      - Przewodnicząca

                                       Zuzanna Szymanek    - Zastępca

                                       Renata Perz          - Skarbnik

                                       Martyna Szałek       - Kronikarz

                                       Marika Lis            - Protokolant

                                       Julia Bugaj           - Protokolant

                                       Karina Mańczak       - Członek

                                       Roksana Kotlarska     - Członek

                                       Martyna Stolarczyk   - Członek

                                       Oliwia Kotarba        - Członek

                                       Klaudiusz Stanic       - Członek

                                       Opiekun   -  mgr Monika Marszałkiewicz

                                 _______________________________________________________________

 

                                                                              Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016-2017

 

                                                                              Imprezy organizowane przez Samorząd Uczniowski


                                                                            Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2015-2016

                                                                            Dyskoteka 14.10.2015

                                                                            Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2016-2017