• Co to jest wolontariat ?

Wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

• Kto może być wolontariuszem ?

Wolontariuszem należącym do Szkolnego Klubu Wolontariatu Gimnazjum w Wąsowie może zostać każdy chętny uczeń, którego rodzice lub opiekunowie prawni podpiszą deklarację – zgodę na działalność wolontariacką ucznia w szkole i poza nią.

• Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariuszy.

Opiekunem SKW jest pani Jadwiga Elantkowska. Opiekun organizuje spotkania szkolnych wolontariuszy i współpracuje z uczniami podczas organizacji akcji oraz nadzoruje ich przebieg. Współpracuje z dyrekcją szkoły. Odpowiada za współpracę z innymi organizacjami.

• Zakres działań Szkolnego Klubu Wolontariuszy.

- udział w akcjach ogólnopolskich o charakterze charytatywnym, np.: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

- udział w akcjach lokalnych o charakterze charytatywnym – Podziel się posiłkiem, Przedświąteczna zbiórka żywności  i inne.

- współpraca z Bankiem Żywności, PCK, Caritas, Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt itp.

- organizacja imprez na terenie gminy i szkoły, kiermasze, zbiórki, kwesty, akcje itp.  oraz wiele innych.

 

Tytuł   HONOROWY  CZŁONEK  SZKOLNEGO  KLUBU  WOLONTARIUSZY "ERKA". - więcej


ROK  SZKOLNY  2018 - 2019

AKCJE  SZKOLNEGO  KLUBU  WOLONTARIUSZY  w roku szkolnym 2018-2019

Wykopki w Folwarku Wąsowo

Akcja "Radość psiaka"

 

 

 


 

ROK  SZKOLNY  2017 - 2018

AKCJE  SZKOLNEGO  KLUBU  WOLONTARIUSZY  w roku szkolnym 2017-2018

Zbiórka makulatury

Loteria fantowa

"Słodki Czwartek" 2018

Słowo Księdza Biskupa do wolontariuszy

Kiermasz Wielkanocny

Wigilia Emerytów 2017

Zbiórka plastikowych zakrętek

Wolontariat to: cz1.

Wolontariat to:  cz.2

Kiermasz Bożonarodzeniowy 2017 -2

Kiermasz Bożonarodzeniowy 2017 -1

5 Urodziny "ERKI"

Zbiórka Żywności 2017

Wizyta w Przedszkolu

Szpikowa Paczka 2017

Mikołaj 2017

Dzień Dobrego Słowa 2017

Sprzątanie cmentarzy.

Kwesta na "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Prace polowe w Folwarku Wąsowo

Pobyt w Rogoźnie w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień cz2

 Pobyt w Rogoźnie w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień cz1.

 

ROK  SZKOLNY  2016 - 2017

Szkolny Klub Wolontariuszy w roku szkolnym 2016-2017

 

AKCJE  SZKOLNEGO  KLUBU  WOLONTARIUSZY  w roku szkolnym 2016-2017

Zbiórka zakrętek

Akcja  "Zbiórka makulatury"

"ERKA" - Dzieciom. Wyjazd do Parku Rozrywki w Skórzewie

Dzień Dziecka w Przedszkolu w Wąsowie

"Słodki Czwartek"

Loteria Fantowa

Konferencja "Wiosna wolontariatu"

Zakupy na Kiermaszu Wielkanocnym

Kiermasz Wielkanocny

Wolontariusze na Wigilii Emerytów w Wąsowie

Wycieczka Wolontariuszy do kina i na lodowisko

Akcje w ramach TYGODNIA  WOLONTARIATU

Zbiórka żywności i Szlachetna Paczka

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Film z Promocji Wolontariatu

Dzień Dobrego Słowa  14.11.2016

Akcja Sprzątanie Cmentarza 

Praca zarobkowa  w Folwarku Wąsowo - 04.10.2016 

 

ROK  SZKOLNY  2015 - 2016

Wolontariusze w roku szkolnym 2015 - 2016

 

AKCJE  SZKOLNEGO  KLUBU  WOLONTARIUSZY  w roku szkolnym 2015-2016

Pobyt wakacyjny w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rogoźnie 17-21.08.2015 

Praca zarobkowa  w Folwarku Wąsowo - 24.09.2015. 

Praca zarobkowa  w Folwarku Wąsowo - 15.10.2015. 

Wolontariusze na cmentarzach.

Kwesta z okazji XV Dnia Papieskiego

Misja "Wakacje dla Oli"  wykonana na 100%

10 urodziny Oli Ziętarskiej

Dzień Dobrego Słowa

Wolontariusze  Ofiarom Terroryzmu w Paryżu

Wolontariusze  zorganizowali 12 urodziny  Rozalki

Dyskoteka Andrzejkowa

"Góra Grosza"

Promocja Wolontariatu w ramach TYGODNIA WOLONTARIATU

Kiermasz Bożonarodzeniowy      Film z przygotowań  - zobacz

Artykuły prasowe o Kiermaszu  Bożonarodzeniowym

Prezenty gwiazdkowe od wolontariuszy dla dzieci Szkoły Podstawowej w Wąsowie

Wolontariusze z wizytą w Przedszkolu w Wąsowie

Akcja "Szlachetna Paczka"

Wolontariusze na Wigilii Koła Emerytów w Wąsowie

Wycieczka wolontariuszy do kina i na lodowisko

Walentynki szkolne przygotowane przez wolontariuszy ERKI

Kiermasz Wielkanocny 2016

Kiermasz "Zabawkowy Zawrót Głowy" organizowany przez Szkołę Podstawową w Wąsowie

Wielkanocne życzenia i upominki dla Oli i Mateusza oraz emerytowanych nauczycieli

Wolontariusze na 15 urodzinach Sebastiana

Wolontariusze w Folwarku Wąsowo

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Podziękowania od Mateusza

Akcja "Słodki czwartek"


ROK  SZKOLNY   2014 - 2015

Wolontariusze w roku szkolnym 2014 - 2015

 

  AKCJE  SZKOLNEGO  KLUBU  WOLONTARIUSZY  w roku szkolnym 2014-2015 

Porządkowanie cmentarza ewangelickiego w Wąsowie.   

Kwesta - XIV Dzień Papieski - Dzieło Nowego Tysiąclecia  - 12.10.2014 

Porządkowanie cmentarza w Wytomyślu  - 27.10.2014  

Akcja "Znicz" oraz Akcja "Kartka dla pani Lucyny Marek" -  28.10.2014

Wolontariusze - dzieciom - wizyta w Przedszkolu w Wąsowie -  29.10.2014 

Porządkowanie cmentarza w Wąsowie -  29.10.2014

Dyskoteka  andrzejkowa -  27.11.2014

TYDZIEŃ  WOLONTARIATU

Promocja Wolontariatu - Dzień Dobrego Słowa - 5.12.2014

Wolontariusze w Przedszkolu z okazji Mikołaja - 6.12.2014

Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich - ozdoby na Kiermasz Świąteczny  - 6.12.2014

Kiermasz Świąteczny - 9-11. 12.2014

Słodki Czwartek - 11.12.2014

Zbiórka żywności - 6.12.2014

Wigilia Emerytów -Wąsowo  14.12.2014

Szlachetna Paczka   16.12.2014

Plebiscyt - "Człowiek Roku 2014"

Koncert grupy "LOMBARD"

Z wizytą u Oli

Zbiórka makulatury

Kiermasz Wielkanocny

Wielkanocna Zbiórka Żywności

Prasa o "ERCE"

Wielka Loteria Fantowa

"ERKA" dla dzieci z autyzmem

Pobyt Wolontariuszy "ERKI" w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rogoźnie

Podziękowania od Oli dla "ERKI"

Akcja "Wakacje dla Oli"

Akcja "Słodki Czwartek"

Wolontariusze ERKI w Przedszkolu w Wąsowie

Wyjazd do "Jansowa"


ROK  SZKOLNY   2013 - 2014

Wolontariusze w roku szkolnym 2013 - 2014

AKCJE  SZKOLNEGO  KLUBU  WOLONTARIUSZY   w roku szkolnym 2013-2014 

Pomoc przy wydawaniu posiłków na III Turnieju Piłki Nożnej Stowarzyszenia "Miłośników Ziemi Wąsowskiej"- 28.09.2013 - foto

Kwesta wolontariuszy z okazji XIII Dnia Papieskiego na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia - 13.10.2013 r. 
- zebrana kwota to 530,00 złotych- foto

Wolontariusze z wizytą w Przedszkolu w Wąsowie -  foto

Spotkanie przedstawicieli Szkolnego Klubu Wolontariuszy z biskupem Damianem Brylem - więcej

Akcja zarobkowa - Sprzątanie liści w Folwarku w Wąsowie 22-23.10.2013 r. -  foto

Porządkowanie Cmentarza w Wytomyślu -28.10.2013 - foto

Zbiórka odzieży -więcej

Akcja "Znicz" -więcej

Sprzątanie cmentarza w Wąsowie - 30.10.2013  - foto

Wolontariusze - Dzieciom. II wizyta w Przedszkolu w Wąsowie. - foto

Kwesta na pomoc dla Oli Zientarskiej 23-24.11.2013. Wolontariusze zebrali 1582,61   złotych - foto

Dyskoteka andrzejkowa z wróżbami - foto

Działania w ramach "Tygodnia Wolontariatu"  5-12 grudnia 2013

   

Promocja wolontariatu 11 i 12 grudnia-wszyscy uczniowie gimnazjum otrzymali słodki upominek z sentencją: "Są dwa rodzaje szczęścia.  Jedno małe-być szczęśliwym. Drugie wielkie-uszczęśliwiać innych". Zaproszono również uczniów Szkoły Podstawowej w Wąsowie na prezentację oraz film o pracy wolontariatu.

Kiermasz Ozdób Świątecznych- 9-10 grudnia, wolontariusze wypracowali 1820 zł.- foto

Kwesta dla Arka przed Kościołem w Kuślinie 14 i 15 grudnia - zebrano 1976,65 zł  - foto

"Podziel sie posiłkiem" - zbiórka żywności 14 grudnia, wolontariusze przygotowali 19 paczek żywnościowych, które wraz z życzeniami 

zostały przekazane najbardziej potrzebującym 16 grudnia-foto

Zbiórka maskotek i zabawek- foto

Wolontariusze - Dzieciom - III wizyta w Przedszkolu w Wąsowie, przekazano przedszkolakom gwiazdkowe upominki oraz karton klocków  - foto

Wigilia dla Emerytów i osób samotnych 15 grudnia - występ kolędowy wolontariuszy, przygotowanie i wręczenie upominków -foto

Świąteczne porządki w domach podopiecznych "Erki"

Zbiórka odzieży dla PCK, przekazanie nastąpiło 18 grudnia - foto

Upominki gwiazdkowe dla Dominiki i Arka oraz emerytowanych nauczycieli - foto

Artykuł o pracy "Erki", który ukazał się w lokalnej prasie -foto

8 stycznia 2014 "Przyjazna Paczka dla Arka" z okazji jego urodzin  -foto

14 marca 2014 Akcja Sprzątania liści w Folwarku Wąsowo -foto

21 marca 2014  Wolontariusze - Dzieciom - IV wizyta w Przedszkolu w Wąsowie -foto

21 marca 2014  Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wąsowie -foto

Wolontariusze "ERKI" na Sesji Rady Gminy w Kuślinie - Radni włączyli sie do Akcji zbierania fantów na Loterię -foto

1 kwietnia 2014 - Loteria Wielkanocna -foto

1 kwietnia 2014 - Prima Aprilis -Dzień na wesoło przygotowany przez Szkolny Klub Wolontariuszy - "ERKA" -foto

10-11 kwietnia 2014 Kiermasz Ozdób Świątecznych - foto

12 kwietnia 2014 Świąteczna Zbiórka Żywności dla osób najbardziej potrzebujących. - foto

Artykuł prasowy o "Erce" -foto

Paczka Świąteczna dla Oli Zientarskiej. -foto

Pobyt w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rogoźnie - foto

"Słodki czwartek" - akcja pomocy - sprzedaż placków i słodkiego pieczywa - foto

"Wolontariusze - dzieciom - 5 wizyta w Przedszkolu  w Wąsowie - foto

Akcja zarobkowa - Zbiór kwiatów Czarnego bzu dla Folwarku w Wąsowie - foto

Podziękowania od Dawida i Kamila dla Szkolnego Klubu Wolontariuszy - foto


Rok  szkolny 2012 - 2013

Wolontariusze 2012 -2013

Od 1.09.2012r. w naszym Gimnazjum funkcjonuje Wolontariat ,,Gimnazjalna ERKA" Opiekę nad 40 osobową grupą młodzieży sprawuje pani Jadwiga Elantkowska. Hasło tegorocznej pracy wolontariuszy brzmi ,,Pomagamy, bo chcemy". Przewodniczącą została Emilia Mazurek, zastępcą Nicola Kokocińska. Wolontariat nawiązał współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kuślinie oraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Wąsowskiej.

AKCJE WOLONTARIATU SZKOLNEGO  w roku szkolnym 2012-2013     więcej >>>

Od września do lutego wolontariusze zorganizowali szereg akcji, których celem była nie tylko pomoc ciężko choremu koledze Arkowi, ale także innym potrzebującym.

Pomoc uczniom szkoły podstawowej w matematyce i języku polskim (cały rok)

"Zakręcona nakrętka" dla Karola ( cały rok)

"Radość Psiaka" -Zebrane rzeczy przekazano Stowarzyszeniu "Łapa" (wrzesień)

Zbiórka odzieży-Przekazane do PCK w NowymTomyślu. (wrzesień/październik)

Kiermasz ozdób świątecznych ( listopad )

Sprzątanie cmentarza +Akcja "Znicz"

Zbiórka surowców wtórnych ( listopad )

Tydzień pisania listów dla Arka- "Marzycielska poczta" ( listopad )

Zbiórka żywności- "Podziel się posiłkiem" ( Przygotowano 16 paczek żywnościowych o wartości od 100-200zł  otrzymali je najbardziej potrzebujący w gminie) ( grudzień )

Tydzień pisania listów dla Arka- "Marzycielska poczta" (akcja świąteczna-grudzień)

Radość pod choinkę dla Arka (grudzień) - Zakup laptopa

Walentynka dla Arka (miś i walentynka) (14 luty)

Loteria fantowa i program artystyczny (14-15 luty)

Zbiórka maskotek dla dzieci z Afganistanu (26 luty)

Zakup telewizora LCD i pozyskanie od anonimowego sponsora odtwarzacza DVD oraz bezpłatny montaż i przekazanie płyt DVD dla Arka (26 luty)

Zbiórka odzieży dla fundacji "Dzieci ziemi" (8 marca)

Zbiórka żywności na Wielkanoc -dla najbardziej potrzebujących rodzin - przekazano 15 paczek żywnościowych. (marzec)

Zbiórka pieniędzy przed kościołem na pomoc dla Kariny -14.04 2013

Praca w parku w Wytomyślu - grabienie liści, porządkowanie terenu - dochód na potrzeby wolontariatu

Pomagając Oli - pamiętamy o Arku - zbiórka pieniędzy podczas imprezy w Wąsowie

Sprzątanie wokół cmentarza w Wąsowie  - 29 maj 2013

Obsługa punktów informacyjnych podczas Imprezy z okazji Dnia Dziecka w Folwarku Wąsowo zorganizowanego przez KOLD.

Życzenia i upominki z okazji Dnia Dziecka dla chorych kolegów i koleżanek - 1.06.2013

 Kwesta przy kościele na rzecz budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie - 2.06.13

Zakończenie II Akcji zbiórki makulatury – zarobiliśmy 493 zł.

Akcja - "Pomagamy Karinie" - Słodki czwartek - sprzedaż placków i czekolady   -07.06.2013

Biwak wolontariuszy w Sierakowie 25-26.06.2013

Wycieczka Szkolnego Klubu Wolontariatu do Sierakowa  - zobacz foto >>>>>

Wolontariat na 18 Urodzinach Arka Śledzia  27 sierpnia 2013 - zobacz foto >>>