WYCHOWAWCY  KLAS  GIMNAZJALNYCH  W  ROKU  SZKOLNYM  2017-2018

 

                                                                       2a   mgr Dorota Marciniak

                                                                       2b   mgr Aneta Słocińska

                                                                       3a   mgr Jadwiga Elantkowska

                                                                       3b   mgr inż. Elżbieta Loba